Úpravy ELOprofessional pro KASKO spol. s r.o.

V této společnosti ELO slouží pouze jako úložiště faktur pro informační systém Helios Orange.

Dále se provádí automatické zpracování čárových kódů  u výrobních dokumentů, včetně jejich archivace.