Modul Smlouvy

Modul smlouvy je určen pro systém ELO a umožňuje komplexní správu firemních smluv:

  • 1-3 úrovně členění (divize či dceřinná firma, dodavatelská/odběratelská smlouva, konkrétní typy smluv)
  • Detailní nastavení přístupových práv podle výše uvedeného členění
  • Pro každou smlouvu je vytvořena složka
  • Složka smlouvy může obsahovat: smlouvu, dodatky, přílohy, ukončení, ostatní dokumenty
  • Automatická správa platnosti, barevné odlišení, nastavení data skartace, vyhovuje požadavkům GDPR
  • Možná notifikace před ukončením platnosti (e-mail, úkol v ELO)
  • Připomínkovací a schvalovací procesy