Implementace ELO pro TZMO

V letech 2017 a 2018 jsme implementovali systém pro správu dokumentů ELO pro pobočku skupiny TZMO na Slovensku, v následujících letech pak přibyla Česká republika a Rakousko.

Systém ELO je integrován na ERP systém Pohoda (SK) a Byznys (CZ), v roce 2020 probíhá příprava na propojení s novým ekonomickým systémem skupiny.

K hlavním oblastem, kde je systém v jednotlivých pobočkách využíván, patří:

  • schvalování došlých faktur
  • příprava a schvalování smluv
  • kompletní modul Docházka, dále procesy pro předávání dokumentů mezi účtárnou a obchodními zástupci
  • svěřený majetek, žádosti o přidělení nového vybavení, obnovení
  • žádosti o vzorky od obchodních zástupců
  • kompletní modul Vozidla a Personalistika
  • propojení s datovými schránkami ISDS
  • objednávkový systém
  • interní směrnice, včetně přípravy, schvalování a distribuce dle rolí