CPI Books

Jako subdodávku pro partnerskou společnost ISIT, a.s. jsme realizovali implementaci 3 projektů pro společnost CPI Moravia Books s.r.o. a její sesterské společnosti v Německu (CPI Ulm, CPI Leck). Součástí implementace je vytěžování faktur na 3 pracovištích a schvalování faktur nezávisle ve třech společnostech zadavatele. Celkový počet schvalovatelů je pro všechny projekty přibližně 100.

  • Vytěžování faktur ve více jazycích – včetně platebních podmínek (skonta při včasné úhradě)
  • Propojení na systém MS NAV a vlastní IS Chroma (založen na Oracle)
  • Schvalovací proces s automatickým doplňováním schvalovatelů
  • Vazba na objednávky
  • Archivace dodacích listů s provázáním na faktury