HYDROMA, spol. s r. o.

Pro společnost HYDROMA, spol. s r.o. jsme dodali řešení rozsáhlého elektronického archivu s úzkým propojením na informační systém Helios Orange.

Do archivu denně vstupují stovky dokumentů, zejména z obchodního oddělení. Systém umožňuje otevírat dokumenty z archivu přímo z prostředí Helios Orange.

Cílem implementace bylo vytvoření bezpapírové kanceláře zejména v těchto oblastech:

  • Obchod (poptávky, nabídky, korespondence, obchodní případy, reklamace)
  • Logistické dokumenty (dodací listy)
  • Ekonomické dokumenty (faktury přijaté, faktury vydané, pokladní doklady)
  • Identifikace dokumentů čárovými kódy a jejich automatické zpracování
  • Replikace archivů s pobočkami v zahraničí