Kosit a.s.

Ve společnosti Kosit a.s. jsme realizovali komplexní dodávku DMS systému pro správu a archivaci firemních procesů.

Systém je velmi úzce provázán s dalšími informačními systémy (ERP, CRM) a je velmi aktivně využíván přibližně 100 uživateli v rámci zhruba 15 firem ve skupině.

K realizovaným agendám patří například:

  • schvalování nákupních žádanek
  • schvalování objednávek
  • schvalování došlých faktur
  • správa, schvalování a připomínkování smluv
  • archivace a vyřizování došlé pošty v rámci registratúry (spisové služby)
  • podklady pro fakturaci, obchodní případy
  • komplexní agenda personalistiky – schvalovací procesy i archivace osobních složek, řízení exekucí a srážek ze mzdy
  • archivace vydaných faktur, včetně připojení fakturačních podkladů z obchodních případů, vážní lístky atd.
  • skladové dokumenty (příjemky, výdejky)