DURA-LINE CT, s.r.o.

Pro společnost DURA-LINE CT, s.r.o. jsme dodali systém pro správu dokumentů ELOprefessional v rozsahu přibližně 25 uživatelů.

Součástí dodávky je velmi úzká integrace archivu ELO s informačním systémem SAP Business One dodaná ve spolupráci se společností Versino CZ, s.r.o. – popis integračního modulu zde.

Zpracování následujících druhů dokumentů:

  • Faktury došlé (včetně schvalování)
  • Logistické dokumenty (dodací listy, faktury vystavené, CMR)
  • Smlouvy
  • Účetní doklady, pokladní doklady, účetní záznamy, bankovní výpisy atd.
  • Cestovní příkazy
  • atd.