Vytěžování faktur

Pro vytěžování údajů z faktur využíváme produkt ELO DocXtractor, který umožňuje vytěžit údaje z faktur s využitím umělé inteligence. Pro zpracování nemusí být vytvořeny administrátorem žádné šablony, systém pracuje na základě porovnávání získaných informací s dostupnou databází obchodních partnerů (integrace s účetním systémem), dále využívá logických a početních operací. Uživatel pouze verifikuje vytěžená data, nemusí z faktury data nijak kopírovat. Samozřejmostí je „učení“ pravidel pro každého dodavatele a možnost rychlé a uživatelsky komfortní opravy špatně identifikovaných informací.

Systém je možno propojit téměř s jakýmkoliv informačním systémem, z námi realizovaných integrací je možno uvést například SAP Business One, NAV, Helios Orange, Pohoda, ISAD, atd.

V běžných případech, kdy zákazník nepotřebuje speciální úpravy, jsme schopni provést implementaci tohoto modulu do 10 dnů od podpisu smlouvy. V závislosti na složitosti dalších zpracovaných procesů (například schvalování faktur) se tato doba samozřejmě může prodloužit.

Další informace o modulu na stránkách výrobce.